Demo entry 1352953

YAML snippet

   

Submitted by anonymous on Feb 19, 2015 at 12:58
Language: YAML. Code size: 2.0 kB.

value:
 bool:
  charger: {label: dobíjení, text_f: chyba, text_t: OK}
  drain: {label: vypouštění, text_f: aktivní, text_t: v klidu}
  power_ok: {label: napájení, text_f: chyba, text_t: OK}
  spray: {label: skrápěcí zařízení, text_f: aktivní, text_t: v klidu}
  tamper: {label: dveřní spínač, text_f: zavřeno, text_t: otevřeno}
 real:
  ad4rs_input: {label: snímač AD4RS, unit: current}
  c3node40_cputemp: {label: teplota procesoru, unit: temperature}
  nh3_draeger_100: {label: 'amoniak, čidlo Dräger 0-100ppm', unit: nh3_concentration}
  nh3_draeger_300: {label: 'amoniak, čidlo Dräger 0-300ppm', unit: nh3_concentration}
  nh3_msa_100: {label: 'amoniak, čidlo MSA 0-100ppm', unit: nh3_concentration}
  nh3_toggle: {label: 'amoniak, spínací kontakt', unit: nh3_concentration}
  siren_ubat: {label: napětí baterie, unit: potential}
  tw15_ubat: {label: napětí baterie, unit: potential}
 unit:
  current: {label: proud, prefix: 1, symbol: A}
  nh3_concentration: {label: NH3, prefix: 0, symbol: ppm}
  potential: {label: napětí, prefix: 1, symbol: V}
  temperature: {label: teplota, prefix: 0, symbol: °C}
zone:
 2:
  ad4rs_inputs:
  - {input: 1, node: 65281}
  - {input: 2, node: 65281}
  info: {card_id: JN-T2000, contacts: ' ', name: Technologie 2000}
  nodes: [2561]
 3:
  info: {card_id: ZSHA, contacts: '', name: Havířov}
 4:
  info: {card_id: ZSKO, contacts: '', name: Kopřivnice}
 5:
  info: {card_id: BIDT, contacts: '', name: Opava Bidvest}
 6:
  info: {card_id: ZSOP, contacts: '', name: Opava Zimní stadion}
 7:
  info: {card_id: ČEZA, contacts: '', name: Ostava Vítkovice}
 8:
  info: {card_id: BCM, contacts: '', name: Ostrava BorsodChem}
 9:
  info: {card_id: MART, contacts: '', name: Ostrava Martinov}
 10:
  info: {card_id: SAR, contacts: '', name: Ostrava Poruba}
 11:
  info: {card_id: SZST, contacts: '', name: Studénka} 

This snippet took 0.01 seconds to highlight.

Back to the Entry List or Home.

Delete this entry (admin only).