Demo entry 1487249

Optimització

   

Submitted by anonymous on Apr 20, 2015 at 14:06
Language: Java. Code size: 5.0 kB.

//---->SWEDETema8<----
//-Sense canvis.

//---->enum TipusTreballador<----

public enum TipusTreballador {
  DIR, SUBDIR, EMPLEAT
}

//reanomenat per millor comprensió.
public enum TipusTreballador {
  DIRECTOR, SUBDIRECTOR, EMPLEAT
}

//---->CostPersonal<----

static Double CostDelPersonal(Treballador t[]) {
    Double cf = 0.0;
    Treballador t1;
    for (int i = 0; i < t.length; i++) {
      t1 = t[i];
      if (t1.getTipusTreballador() == TipusTreballador.DIRECTOR || t1.getTipusTreballador() == TipusTreballador.SUBDIRECTOR) {
        cf += t1.getNomina();
      } else {
        cf += t1.getNomina() + (t1.getHoresExtra() * 20);
      }
    }
    return cf;
  }

//Eliminat l'array t1 perque es innecesari, ja que dispossam diractament de l'array.
//Canviat el for per la versió millorada.

public class CostPersonal {

  static Double CostDelPersonal(Treballador t[]) {
    Double cf = 0.0;
    for (Treballador treballador : t) {
      if (treballador.getTipusTreballador() == TipusTreballador.DIRECTOR || treballador.getTipusTreballador() == TipusTreballador.SUBDIRECTOR) {
        cf += treballador.getNomina();
      } else {
        cf += treballador.getNomina() + (treballador.getHoresExtra() * 20);
      }
    }
    return cf;
  }
}

//Reanomenades les variables y arrays per millorar la comprensió.

public class CostPersonal {

  static Double CostDelPersonal(Treballador[] llistaTreballadors) {
    Double costTreballador = 0.0;
    for (Treballador treballador : llistaTreballadors) {
      if (treballador.getTipusTreballador() == TipusTreballador.DIRECTOR || treballador.getTipusTreballador() == TipusTreballador.SUBDIRECTOR) {
        costTreballador += treballador.getNomina();
      } else {
        costTreballador += treballador.getNomina() + (treballador.getHoresExtra() * 20);
      }
    }
    return costTreballador;
  }
}

//---->Treballador<----

public class Treballador {
  private TipusTreballador tipTre;
  private Double nom;
  private Integer he;

  public TipusTreballador getTipusTreballador() {
    return tipTre;
  }

  public Double getNomina() {
    return nom;
  }

  public Integer getHoresExtra() {
    return he;
  }

  public Treballador(TipusTreballador tipusTreballador, Double nomina, Integer horesExtra) {
    this.tipTre = tipusTreballador;
    this.nom = nomina;
    this.he = horesExtra;
  }
  
  
}

//Reanomenades les variables per millor comprensió.
//Canviat a final els atributs que no poden ser modificats.

public class Treballador {
  private final TipusTreballador càrrec;
  private final Double nom;
  private final Integer horesExtres;

  public TipusTreballador getTipusTreballador() {
    return càrrec;
  }

  public Double getNomina() {
    return nom;
  }

  public Integer getHoresExtra() {
    return horesExtres;
  }

  public Treballador(TipusTreballador tipusTreballador, Double nomina, Integer horesExtra) {
    this.càrrec = tipusTreballador;
    this.nom = nomina;
    this.horesExtres = horesExtra;
  }
}

//He afegit el cost final del treballador dins de treballador, així domes ha de fer el calcul una vegada per empleat.
//He canviat l'if amb el tipus de treballador perque façi menys comprobacións, utilitzi els tipus més comuns i siguí més facil de lletgir.

public class Treballador {
  private final TipusTreballador càrrec;
  private final Double nomina;
  private final Integer horesExtres;
  private final Double costTreballador;

  public TipusTreballador getTipusTreballador() {
    return càrrec;
  }

  public Double getNomina() {
    return nomina;
  }

  public Integer getHoresExtra() {
    return horesExtres;
  }

  public Double getCostTreballador() {
    return costTreballador;
  }
  
  public Treballador(TipusTreballador tipusTreballador, Double nomina, Integer horesExtra) {
    this.càrrec = tipusTreballador;
    this.nomina = nomina;
    this.horesExtres = horesExtra;
    if (tipusTreballador == TipusTreballador.EMPLEAT) {
      costTreballador = nomina + (horesExtres * 20);
    } else {
      costTreballador = nomina;
    }
  }
}

//Finalment, ara que el cost del treballador está dins del treballador, he canviat el funcionament de CostPersonal

public class CostPersonal {

  static Double CostDelPersonal(Treballador[] llistaTreballadors) {
    Double costTotal = 0.0;
    for (Treballador treballador : llistaTreballadors) {
      costTotal += treballador.getCostTreballador();
    }
    return costTotal;
  }
}

This snippet took 0.01 seconds to highlight.

Back to the Entry List or Home.

Delete this entry (admin only).