Demo entry 1487256

Ruby

   

Submitted by anonymous on Apr 21, 2015 at 11:25
Language: Ruby. Code size: 11.9 kB.

# Data o programatorech. Speed udava kolik clovekodni
# programator odpracuje za den. Daily_wage je denni mzda.
programmers = [
 {:name => "Martin", :speed => 1.9, :daily_wage => 2000},
 {:name => "Jarda", :speed => 1.0, :daily_wage => 1300},
 {:name => "Lukas", :speed => 0.6, :daily_wage => 900},
 {:name => "Pepa", :speed => 1.7, :daily_wage => 2200},
 {:name => "Kamil", :speed => 0.4, :daily_wage => 1800},
 {:name => "Honza", :speed => 1.3, :daily_wage => 1500},
 {:name => "Filip", :speed => 1.1, :daily_wage => 1000}
]

# Data o firmach. Capacity udava kolik programatoru muze firma najmout
# Daily_expenses jsou firemni denni fixni naklady
companies = [
 {:name => "Alpha", :capacity => 2, :daily_expenses => 1000, :budget => 90000},
 {:name => "Beta", :capacity => 2, :daily_expenses => 1500, :budget => 100000},
 {:name => "Gamma", :capacity => 3, :daily_expenses => 3000, :budget => 200000},
 {:name => "Delta", :capacity => 5, :daily_expenses => 6000, :budget => 400000},
 {:name => "Epsilon", :capacity => 6, :daily_expenses => 8000, :budget => 900000},
 {:name => "Theta", :capacity => 7, :daily_expenses => 10000, :budget => 1200000},
 {:name => "Omega", :capacity => 7, :daily_expenses => 20000, :budget => 20000000}
]

# Data o projektech. Man days je pocet clovekodni ktere se musi na
# projektu odpracovat. Price je castka kterou firma obdrzi pri dokonceni
projects = [
 {:name => "Web", :man_days => 5.0, :price => 20000},
 {:name => "Portal", :man_days => 15.0, :price => 60000},
 {:name => "Email system", :man_days => 25.0, :price => 90000},
 {:name => "Eshop", :man_days => 40.0, :price => 150000},
 {:name => "CMS", :man_days => 60.0, :price => 250000},
 {:name => "Forum", :man_days => 30.0, :price => 35000},
 {:name => "B2B System", :man_days => 120.0, :price => 800000},
 {:name => "Multimedia Web", :man_days => 7.0, :price => 50000},
 {:name => "TODO List", :man_days => 3.0, :price => 10000},
 {:name => "CRM", :man_days => 20.0, :price => 80000}
]


class Programmer
 attr_reader :name, :speed, :daily_wage
 attr_accessor :project

 def initialize(name, speed, daily_wage)
  @name = name
  @speed = speed
  @daily_wage = daily_wage
  @project = nil
 end

 # Uvolnit programatora z projektu
 def clear_project
  @project = nil
 end

 # Pracovat na projektu
 def write_code
  @project.receive_work(@speed)
 end

 # Vypise nazev prirazeneho projektu, nebo retezec "nil",
 # kdyz zadny projekt prirazen neni
 def project_name
  return project.nil? ? "nil" : project.name
 end

 # Slouzi pouze pro ladici ucely. Vypise dulezite informace o danem programatorovi.
 def print_debug_info
  puts "Programmer #{name}:"
  puts "\tSpeed: #{speed}"
  puts "\tDaily wage: #{daily_wage}"
  puts "\tProject: #{project_name}"
 end
end

class Project
 attr_reader :name, :man_days, :price
 attr_reader :man_days_done
 attr_accessor :state #moznosti :waiting, :current, :done

 def initialize(name, man_days, price)
  @name = name
  @man_days = man_days
  @man_days_done = 0
  @price = price
  @state = :waiting
 end

 # Prace, kterou programator provede na projektu
 def receive_work(man_days)
  @man_days_done += man_days
 end

 # Slouzi pouze pro ladici ucely. Vypise dulezite informace o danem projektu.
 def print_debug_info
  puts "Project #{name}:"
  puts "\tState: #{state}"
  puts "\tMan-days total: #{man_days}"
  puts "\tMan-days done: #{man_days_done}"
  puts "\tPrice: #{price}"
 end
end

class Company
 attr_reader :name, :capacity, :daily_expenses, :budget
 attr_reader :days, :programmers
 attr_reader :projects_waiting, :projects_current, :projects_done
 attr_reader :state # moznosti :idle, :running, :finished, :bankrupt

 def initialize(name, capacity, daily_expenses, budget)
  @name = name
  @capacity = capacity
  @daily_expenses = daily_expenses
  @budget = budget
  @state = :idle
  @days = 0
  @projects_waiting = []
  @projects_current = []
  @projects_done = []
 end

 # Nacist vsechny projekty do pole @projects_waiting
 def allocate_projects(projects_array)
  projects_array.each do |proj|
   @projects_waiting << Project.new(proj[:name], proj[:man_days], proj[:price])
  end
 end

 # Najmout tolik programatoru, kolik cini kapacita
 def allocate_programmers(programmers_array)
  # IMPLEMENTUJTE TUTO METODU
  # Z pole programmers_array vyberte prvnich @capacity programatoru
  # v poradi podle nejvyhodnejsiho pomeru jejich rychlosti proti jejich cene.
  # Nasledne v tomto poradi vytvarejte prislusne instance tridy Programmer
  # a vytvorene objekty vkladejte do pole @programmers.

  sorted_programmers_array = programmers_array.sort_by { |programmer| programmer[:speed]/programmer[:daily_wage]}.reverse
  @programmers = []
  @capacity.times do |i|
   @programmers << Programmer.new(sorted_programmers_array[i][:name], sorted_programmers_array[i][:speed],sorted_programmers_array[i][:daily_wage])   
  end
 end
  
  
  
  

 # Zjistit ktere projekty jsou uz hotove
 # a presunout je do @projects_done
 def check_projects
  # Nasledujici kod si vyzaduje urcitou pozornost a vysvetleni komentarem. Jeho smyslem je z pole @projects_current
  # odebrat vsechny projekty, ktere jsou jiz hotove (pocet odpracovanych dni je vetsi nebo roven poctu dni potrebnemu
  # k dokonceni projektu) a tyto projekty umistit do pomocneho pole currently_done.
  # V podmince bloku metody reject! vyuzivame toho, ze pokud jeste neni odpracovan dostatecny pocet dni, bude hned
  # prvni cast podminky vyhodnocena jako false a diky zkracenemu vyhodnocovani vyrazu se druha cast podminky vubec
  # neprovede. V pripade, ze uz je odpracovano dostatecne mnozstvi dni, pridani zkoumaneho projektu do currently_done
  # se provede a vyslednou hodnotou celeho bloku bude objekt currently_done samotny, coz v podminkovem kontextu
  # znamena pravdivou hodnotu, a tedy projekt bude metodou reject! odebran z @projects_current.
  # Pokud vam takovato konstrukce pripada ponekud slozita a nepruhledna, nevadi, muzete si predstavit, ze bychom
  # misto toho pouzili nasledujici kod -- vysledek by byl stejny:
  # currently_done = @projects_current.select { |project| project.man_days_done >= project.man_days }
  # @projects_current.reject! { |project| project.man_days_done >= project.man_days }
  currently_done = []
  @projects_current.reject! { |project| project.man_days_done >= project.man_days && currently_done << project }

  currently_done.each do |project|
   project.state = :done
   @projects_done << project
   @budget += project.price
  end
 end

 # Uvolnit programatory, co delaji na projektech,
 # ktere uz jsou hotove.
 def check_programmers
  # IMPLEMENTUJTE TUTO METODU
  @programmers.each do |programmer|
   if programmer.project != nil
    if programmer.project.man_days_done >= programmer.project.man_days
     programmer.clear_project
    end 
   end 
  end
 end
 
 # Nastavit projekty programatorum, kteri jsou volni.
 def assign_new_projects
  # IMPLEMENTUJTE TUTO METODU
  # Pro kazdeho volneho programatora hledejte projekt k prideleni nasledovne:
  # - Pokud existuje nejaky projekt v @projects_waiting, vyberte prvni takovy.
  #  (Nezapomente mu zmenit stav a presunout jej do @projects_current.)
  # - Pokud ne, vyberte takovy projekt z @projects_current, na kterem zbyva
  #  nejvice nedodelane prace.
  
  @programmers.each do |p|  # pro kazdeho volneho programatora   
   if p.project == nil # kdyz nema prirazeny zadny projekt a tim padem je volny
    if !(@projects_waiting.empty?) # pokud jsou cekajici projekty - jeste neprirazene
     p.project = @projects_waiting[0] #prirad projekt programatorovi
     @projects_current << @projects_waiting[0]  # prida prvni prvek z waiting do current - zacne se na tom delat
     @projects_waiting.shift  #vyhodi prvni prvek z pole
    elsif !(@projects_current.empty?) #pokud existuji nedokoncene bezici projekty
     #priradit programatorovi nejmene dokonceny projekt
     p.project = projects_current.max_by {|proj| proj.man_days-proj.man_days_done} 
    end
   end
  end
 end

 # Programatori pracuji.
 def programmers_work
  # IMPLEMENTUJTE TUTO METODU
  # Projdete vsechny programatory a predejte jejich denni vykon projektum,
  # ktere maji pridelene.
  # Zaroven snizte aktualni stav financi firmy o jejich denni mzdu a rovnez
  # o denni vydaje firmy.
  @programmers.each do |programmer|
   if programmer.project != nil
    programmer.write_code
    @budget -= programmer.daily_wage
   end 
  end
  @budget -= @daily_expenses
 end

 # Zjistit stav spolecnosti.
 def check_company_state
  # IMPLEMENTUJTE TUTO METODU
  # Pokud je aktualni stav financi firmy zaporny, nastavte
  # stav spolecnosti na :bankrupt.
  # Pokud ne a zaroven pokud jsou jiz vsechny projekty hotovy,
  # nastavte stav spolecnosti na :finished.
  if @budget < 0
   @state = :bankrupt
  elsif (@projects_current.empty?) & (@projects_waiting.empty?)
   @state = :finished
  end 
 end

 # Spusteni simulace. Cyklus se ukonci kdyz je stav firmy
 # :bankrupt nebo :finished, nebo pokud simulace bezi vice nez 1000 dni
 def run
  @state = :running
  #print_debug_info
  while @state != :bankrupt and @state != :finished and @days <= 1000
   @days += 1
   assign_new_projects
   programmers_work
   check_programmers
   check_projects
   check_company_state

   # odkomentovani nasledujicich radku zpusobi vypsani velmi podrobnych informaci
   # o stavu spolecnosti na konci kazdeho dne
   # puts
   
   #puts "-------- Loop ------- #{days}"
   #print_debug_info
  end
  @state = :idle if @state == :running
  #print_debug_info
 end

 def output_result
  puts
  puts "Company name #{name}"
  puts "Days running #{@days}"
  puts "Final budget #{@budget}"
  puts "Final state #{@state}"
  puts "Number of projects done #{@projects_done.size}"
 end

 # Slouzi pouze pro ladici ucely. Vypise dulezite informace o danem projektu,
 # vcetne seznamu zamestnanych programatoru a seznamu cekajicich, zpracovavanych a zpracovanych projektu.
 # U zpracovavanych a zpracovanych projektu vypise i podrobnosti o techto projektech.
 def print_debug_info
  puts "Company #{name}, day #{days}:"
  puts "\tState: #{state}"
  puts "\tCurrent cash flow: #{budget}"
  puts "\tDaily expenses: #{daily_expenses}"
  puts "\tCapacity: #{capacity}"
  puts "\tProgrammers: #{programmers.collect { |programmer| programmer.name + " (" + programmer.project_name + ")" }.join(", ")}"
  puts "\tPROJECTS WAITING: #{projects_waiting.collect { |project| project.name }.join(", ")}"
  puts "\tPROJECTS CURRENT:"
  projects_current.each { |project| project.print_debug_info }
  puts "\tPROJECTS DONE:"
  projects_done.each { |project| project.print_debug_info }
 end
end

company_objects = []
companies.each do |c|
 # Vytvorit objekty typu Company a priradit do company_objects
 company_objects << Company.new(c[:name],c[:capacity],c[:daily_expenses],c[:budget])
end

# Tento cyklus se opakuje pro kazdou firmu
company_objects.each do |c|
 
 # Prijmout programatory
 c.allocate_programmers(programmers)
 
 # Nacist projekty
 c.allocate_projects(projects)
 # Spustit simulaci
 c.run
 # Vypsat vysledek
 c.output_result
 
end

This snippet took 0.04 seconds to highlight.

Back to the Entry List or Home.

Delete this entry (admin only).