Demo entry 3300333

zxdzx

   

Submitted by anonymous on Dec 09, 2015 at 21:24
Language: Java. Code size: 2.4 kB.

/*Pakken er mappen javafilene ligger i når det kjøres*/ 
package oblig3.hine.no;

import java.io.Serializable;

/*Super klassen*/ 
public class Kjoretoy implements Serializable {
	/**
	 * 
	 */
	private static final long serialVersionUID = 1L;
	/*variabler*/ 
	public String registreringsNummer;
	public int motorStorrelse;
	public double maksHastighet;
	public double tankVolum;
	public int passasjererInkludertForer;
	public int antallHjul;
	public double forbrukPerMil;

	
	public Kjoretoy(String registreringsNummer, int motorStorrelse, double maksHastighet,
			double tankVolum, int passasjererInkludertForer, int antallHjul, double forbrukPerMil) {
		/*konstruktørene*/ 
		this.registreringsNummer = registreringsNummer;
		this.motorStorrelse = motorStorrelse;
		this.antallHjul = antallHjul;
		this.maksHastighet = maksHastighet;
		this.tankVolum = tankVolum;	
		this.passasjererInkludertForer = passasjererInkludertForer;
		this.forbrukPerMil = forbrukPerMil;

}
	/*Set/get metoder, set metodene er nødvendig for å kunne legge til informasjon seinere.*/ 
	public String getRegistreringsNummer() {
		return registreringsNummer;
	}

	public void setRegistreringsNummer(String registreringsNummer) {
		this.registreringsNummer = registreringsNummer;
	}

	public int getMotorStorrelse() {
		return motorStorrelse;
	}

	public void setMotorStorrelse(int motorStorrelse) {
		this.motorStorrelse = motorStorrelse;
	}

	public double getMaksHastighet() {
		return maksHastighet;
	}

	public void setMaksHastighet(double maksHastighet) {
		this.maksHastighet = maksHastighet;
	}

	public double getTankVolum() {
		return tankVolum;
	}

	public void setTankVolum(double tankVolum) {
		this.tankVolum = tankVolum;
	}

	public int getPassasjererInkludertForer() {
		return passasjererInkludertForer;
	}

	public void setPassasjererInkludertForer(int passasjererInkludertForer) {
		this.passasjererInkludertForer = passasjererInkludertForer;
	}

	public int getAntallHjul() {
		return antallHjul;
	}

	public void setAntallHjul(int antallHjul) {
		this.antallHjul = antallHjul;
	}
	
	public double getForbrukPerMil() {
		return forbrukPerMil;
	}
	public void setForbrukPerMil(double forbrukPerMil) {
		this.forbrukPerMil = forbrukPerMil;
	}
	
	public void finnLengdeTank() {
		System.out.println(getTankVolum()/getForbrukPerMil());
	}
}

This snippet took 0.00 seconds to highlight.

Back to the Entry List or Home.

Delete this entry (admin only).