Demo entry 3330881

python

   

Submitted by anonymous on Dec 15, 2015 at 16:15
Language: Python 3. Code size: 967 Bytes.

#Nápověda:
#But the "value" of a tuple is conceptually just a sequence of names with unchangeable bindings to objects. The key thing to note is that the bindings are unchangeable, not the objects they are bound to.
#1. vytvoř classu, která obsahuje jednu proměnnou, která se při vytvoření nastaví na hodnotu 0
#2. a bude mít metody __str__ a __repr__, které hodnotu této proměnné vypíšou
#3. vytvoř instanci té classy
#4. vytvoř tupple, které bude obsahovat dva prvky a to dvakrát ten objekt co jsem zrovna vytvořil
#5. ukaž, že třeba prvnímu prvku tupple opravdu nejde přiřadit novou hodnout
#6. nastav novou hodnotu do proměnné v objektu
#7. předveď, že tupple teď vypíše jiné hodnoty

class F():
  def __init__(self):
    self.value = 0
  def __str__(self):
    return str(self.value)
  def __repr__(self):
    return str(self.value)
  

f = F()
moje = (f, f)
print(moje[0])
#moje[0] = 100
f.value = 100
print(moje[0])

This snippet took 0.00 seconds to highlight.

Back to the Entry List or Home.

Delete this entry (admin only).