Demo entry 3975702

dsaf

   

Submitted by anonymous on Mar 10, 2016 at 15:31
Language: PHP. Code size: 5.8 kB.

<?php
require __DIR__ . '/../../../vendor/autoload.php';

/**
 * Class AdminTest
 * Her mocker vi Admin klassen. vi tester av funkjonene blir suksessfult kalt og returnerer korrekte verdier
 *
 * Metodene er laget med god hjelp fra phpunit sin manual Kap 9
 * https://phpunit.de/manual/current/en/test-doubles.html
 * http://php.net/manual/en/spl.exceptions.php
 */
class AdminTest extends PHPUnit_Framework_TestCase
{
  private static $kunde;
  private static $expected = 'OK';

  /**
   * sets $kunde object
   */
  public static function setUpBeforeClass()
  {
    self::$kunde = new Kunde('12345678', 'arne', 'går', 'mot', 2341, 'døra', '99933222', 'passord');
  }

  /**
   * Returns a mock for Admin Class with param as methodname
   * @param $functionName
   * @return PHPUnit_Framework_MockObject_MockObject
   */
  private function createAdminMock($functionName)
  {
    return $this->getMockBuilder('Admin')
      ->disableOriginalConstructor()
      ->setMethods(array($functionName))
      ->getMock();
  }

  /**
   * Factory for making a mock of a function that expectsts a customer and returns ok
   * @param $method
   * @return PHPUnit_Framework_MockObject_MockObject
   */
  private function mockMethodFactory($method)
  {
    $mock = self::createAdminMock($method);

    $mock->expects(static::once())
      ->method($method)
      ->with(static::equalTo(static::$kunde))
      ->willReturn(static::$expected);

    return $mock;
  }

  /**
   * tester at metoden blir kallt
   * @covers /BLL/Admin::hentAlleKunder
   * @uses /BLL/Admin
   */
  public function testHentAlleKunder()
  {
    $method = 'hentAlleKunder';
    $admindatabase = $this->createAdminMock($method);
    $array = array(
      array('01010110523', 'Lene', 'Jensen', 'Askerveien 22', 3270, '22224444', 'deasa', 'Heihei'),
      array('12345678901', 'Per', 'Hansen', 'Osloveien 82', 1234, '12345678', 'sasaf', 'Heihei')
    );

    $admindatabase->expects(static::once())
      ->method($method)
      ->willReturn($array);

    static::assertTrue(is_array($admindatabase->hentAlleKunder()));
  }

  /**
   * tester at metoden blir kalt og får svar
   * @covers /BLL/Admin::endreKundeInfo
   * @uses /BLL/Admin
   * @uses /Model/Kunde
   */
  public function testendreKundeInfo()
  {
    $method = 'endreKundeInfo';
    $mock = self::createAdminMock($method);

    $kundefeil = new Kunde('12345678', 'ikkearne', 'går', 'mot', 2341, 'døra', '99933222', 'passord');
    $error = 'Feil';

    $mock->expects(static::exactly(2))
      ->method($method)
      ->withConsecutive(
        array(static::equalTo(static::$kunde)),
        array(static::equalTo($kundefeil))
      )
      ->willReturnOnConsecutiveCalls(static::$expected, $error);

    static::assertEquals(static::$expected, $mock->endreKundeInfo(static::$kunde));
    static::assertEquals($error, $mock->endreKundeInfo($kundefeil));
  }

  /**
   * tester at metoden blir kalt og får svar
   * @covers /BLL/Admin::registrerKunde
   * @uses /BLL/Admin
   * @uses /Model/Kunde
   */
  public function testregistrerKunde()
  {
    $mock = $this->mockMethodFactory('registrerKunde');
    static::assertEquals(static::$expected, $mock->registrerKunde(static::$kunde));
  }

  /**
   * tester at metoden blir kalt og får svar
   * @covers /BLL/Admin::slettKunde
   * @uses /BLL/Admin
   * @uses /Model/Kunde
   */
  public function testslettKunde()
  {
    $method = 'slettKunde';
    $mock = self::createAdminMock($method);

    $mock->expects(static::once())
      ->method($method)
      ->with(static::equalTo(static::$kunde->personnummer))
      ->willReturn(static::$expected);

    static::assertEquals(static::$expected, $mock->slettKunde(static::$kunde->personnummer));
  }

  /**
   * tester at metoden blir kalt og får svar
   * @covers /BLL/Admin::registerKonto
   * @uses /BLL/Admin
   * @uses /Model/Kunde
   */
  public function testregisterKonto()
  {
    $mock = $this->mockMethodFactory('registerKonto');
    static::assertEquals(static::$expected, $mock->registerKonto(static::$kunde));
  }

  /**
   * tester at metoden blir kalt og får svar
   * @covers /BLL/Admin::endreKonto
   * @uses /BLL/Admin
   * @uses /Model/Konto
   */
  public function testendreKonto()
  {
    $method = 'endreKonto';
    $mock = self::createAdminMock($method);
    $konto = new Konto();

    $mock->expects(static::once())
      ->method($method)
      ->with(static::equalTo($konto))
      ->willReturn(static::$expected);

    static::assertEquals(static::$expected, $mock->endreKonto($konto));
  }

  /** tester at metoden blir kalt og får svar
   * @covers /BLL/Admin::endreKonto
   * @uses /BLL/Admin
   */
  public function testhentAlleKonti()
  {
    $method = 'hentAlleKonti';
    $mock = self::createAdminMock($method);
    $array = array(
      array('105010123456', '01010110523', 720, 'Lønnskonto', 'NOK'),
      array('105020123456', '01010110523', 100500, 'Sparekonto', 'NOK')
    );

    $mock->expects(static::once())
      ->method($method)
      ->willReturn($array);

    static::assertTrue(is_array($mock->hentAlleKonti()));
  }
}

This snippet took 0.00 seconds to highlight.

Back to the Entry List or Home.

Delete this entry (admin only).