Demo entry 6342821

tralala

   

Submitted by Ola on Jan 07, 2017 at 16:40
Language: Arduino. Code size: 1.9 kB.

void setup() {        
 pinMode(2, OUTPUT); //RED
 pinMode(4, OUTPUT); //YELLOW
 pinMode(7, OUTPUT); //GREEN
 pinMode(9, OUTPUT); //RED RGB
 pinMode(10, OUTPUT); //GREEN RGB
 pinMode(11, OUTPUT); //BLUE RGB
 pinMode(13, INPUT); // BUTTON
}
void loop() 
{ 
 sygnaly();
}

void sygnaly(){   //FUNKCJA POMOCNICZA, KTORA WYWOLUJE SAMA SIEBIE
 digitalWrite(2, HIGH); // RED
 analogWrite(9,255); //RED RGB
 delay(2000);
 analogWrite(10,255); //YELLOW RGB
 delay(2000);
 digitalWrite(4, HIGH); //YELLOW
 analogWrite(9,0); //GREEN RGB
 delay(2000);
 digitalWrite(2, LOW); //OFF
 digitalWrite(4, LOW); //OFF
 digitalWrite(7, HIGH); //GREEN
 analogWrite(11,255); //CYAN RGB
 for(int i=0; i<2000; i=i+1) { //TWORZE PETLE, KTORA CO 0.1 SEKUNDY SPRAWDZA, CZY WCISNELISMY PRZYCISK
  if(digitalRead(13)==HIGH) { //PETLA URUCHAMIA SIE TYLKO WTEDY, GDY WLACZONE JEST SWIATLO ZIELONE
   digitalWrite(7,HIGH);
   analogWrite(9,255);
   analogWrite(10,255);
   analogWrite(11,255);
   delay(5000);
   digitalWrite(7,LOW);
   analogWrite(9,0);
   analogWrite(10,0);
   analogWrite(11,0);
   sygnaly();}  //PO WYKONANIU WARUNKU ROZPOCZYNAMY PROGRAM OD NOWA
  else {
    delay(1);
   }
 }
 analogWrite(10,0); //BLUE RGB
  for(int i=0; i<2000; i=i+1) { //PONOWNIE PETLA
   if(digitalRead(13)==HIGH) {
   digitalWrite(7,HIGH);
   analogWrite(9,255);
   analogWrite(10,255);
   analogWrite(11,255);
   delay(5000);
   digitalWrite(7,LOW);
   analogWrite(9,0);
   analogWrite(10,0);
   analogWrite(11,0);
   sygnaly();}
   else {
    delay(1);
   }
 }
 digitalWrite(7, LOW); //OFF
 digitalWrite(4, HIGH); //YELLOW
 analogWrite(9,255); //MAGENTA RGB
 delay(2000);
 analogWrite(11,0); //RED RGB AGAIN
 digitalWrite(4, LOW); //OFF
} 

This snippet took 0.01 seconds to highlight.

Back to the Entry List or Home.

Delete this entry (admin only).