Demo entry 6762998

kolis

   

Submitted by anonymous on Oct 18, 2018 at 10:57
Language: C#. Code size: 6.9 kB.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;

namespace Bandymas
{
  //Klasė knygos duomenims saugoti: konstruktorius su parametrais, užklotas ToString() metodas (grąžinama formatuota savybių reikšmių eilutė). Palyginimo operatorius >= (tinkamas knygų, kurių pavadinimai sutampa, kainų palyginimui).
  class Knyga
  {
    public string Platintojas { get; set; }
    public string Pavadinimas { get; set; }
    public int Kiekis { get; set; }
    public double Kaina { get; set; }

    public Knyga(string platintojas, string pavadinimas, int kiekis, double kaina)
    {
      Platintojas = platintojas;
      Pavadinimas = pavadinimas;
      Kiekis = kiekis;
      Kaina = kaina;
    }

    public Knyga(string pavadinimas, int kiekis, double kaina)
    {
      Pavadinimas = pavadinimas;
      Kaina = kaina;
      Kiekis = kiekis;
    }

    public Knyga()
    {

    }

    public override string ToString()
    {
      return string.Format("| {0,-15} | {1,-15} | {2,6} | {3,6} |", Platintojas, Pavadinimas, Kiekis, Kaina);
    }



    public static bool operator >=(Knyga lhs, Knyga rhs)
    {
      if ((lhs.Pavadinimas == rhs.Pavadinimas) && (lhs.Kaina >= rhs.Kaina))
        return true;
      return false;
    }

    public static bool operator <=(Knyga lhs, Knyga rhs)
    {
      if ((lhs.Pavadinimas == rhs.Pavadinimas) && (lhs.Kaina <= rhs.Kaina))
        return true;
      return false;
    }

  }
  //Konteinerinė klasė: statinis masyvas, konstruktorius, papildymo elementu metodas. Pinigų sumos skaičiavimo metodas.
  class Knygynas
  {
    public const int MaxKnygu = 100;
    private Knyga[] Knygos = new Knyga[MaxKnygu];
    public int Count { get; set; }

    public Knygynas(int size)
    {
      Knygos = new Knyga[size];
    }

    public void Add(Knyga knyga)
    {
      Knygos[Count++] = knyga;
    }

    public double Suma(double suma, Knyga knygos)
    {
      return (knygos.Kaina * knygos.Kiekis) + suma;
    }

    public Knyga Get(int index)
    {
      return Knygos[index];
    }

  }
  class Program
  {
    public const string CFD1 = "Knyga.csv";
    public const string CFD2 = "Parduota.csv";
    public const string CFR = "Rezultatai.csv";
    public const int CMaxKnygu = 100;

    static void Main(string[] args)
    {
      if (File.Exists(CFR))
        File.Delete(CFR);

      Knygynas KnyguKonteineris = new Knygynas(CMaxKnygu);
      Skaityti(KnyguKonteineris);
      SpausdintiFaila(KnyguKonteineris, CFR, "Knygynas");

      Knygynas Parduota = new Knygynas(CMaxKnygu);
      SkaitytiParduota(Parduota);
      SpausdintiFaila(Parduota, CFR, "Pardavimas");

      PridetiPardvimoKaina(KnyguKonteineris, Parduota);
      SpausdintiFaila(Parduota, CFR, "Parduota");

      using (StreamWriter writer = new StreamWriter(CFR, true))
      {
        writer.WriteLine("Dar reikia surinkti: {0}", ReikiaSurinkti(KnyguKonteineris, Parduota));
      }


    }

    //Programos klasė: Didžiausios kainos nurodytai knygai radimo metodas (naudoti parašytą operatorių). 1,5
    public static double DidziausiaKaina(Knygynas Knygos, Knyga knyga)
    {
      double maxKaina = 0;
      for (int i = 0; i < Knygos.Count; i++)
      {
        if (Knygos.Get(i).Pavadinimas == knyga.Pavadinimas&&Knygos.Get(i).Kaina>=knyga.Kaina)
        {
          maxKaina = Knygos.Get(i).Kaina;
        }
      }
      return maxKaina;
    }

    //Programos klasė: Parduotų knygų sąrašo papildymo kainomis metodas. 1,5
    public static void PridetiPardvimoKaina(Knygynas Parduotos, Knygynas Knygos)
    {
      for (int i = 0; i < Knygos.Count; i++)
      {
        Knygos.Get(i).Kaina = DidziausiaKaina(Parduotos, Knygos.Get(i));
      }
    }

    public static double ReikiaSurinkti(Knygynas KnyguKonteineris, Knygynas Parduota)
    {
      double suma1 = 0;
      double suma2 = 0;
      for (int i = 0; i < KnyguKonteineris.Count; i++)
      {
        suma1 = KnyguKonteineris.Suma(suma1, KnyguKonteineris.Get(i));
      }
      for (int j = 0; j < Parduota.Count; j++)
      {
        suma2 += Parduota.Get(j).Kaina;
      }
      return suma1 - suma2;
    }
    //Programos klasė: Duomenų skaitymo metodai. 1
    public static void Skaityti(Knygynas KnyguKonteineris)
    {
      using (StreamReader reader = new StreamReader(CFD1))
      {
        string line = null;
        while ((line = reader.ReadLine()) != null)
        {
          string[] vertes = line.Split(';');
          string platintojas = vertes[0];
          string pavadinimas = vertes[1];
          int kiekis = int.Parse(vertes[2]);
          double kaina = double.Parse(vertes[3]);
          Knyga knyga = new Knyga(platintojas, pavadinimas, kiekis, kaina);
          KnyguKonteineris.Add(knyga);
        }
      }
    }
    public static void SkaitytiParduota(Knygynas KnyguKonteineris)
    {
      using (StreamReader reader = new StreamReader(CFD2))
      {
        string line = null;
        while ((line = reader.ReadLine()) != null)
        {
          string pavadinimas = line;
          int kiekis = 1;
          Knyga knyga = new Knyga(pavadinimas, kiekis, 0);
          KnyguKonteineris.Add(knyga);
        }
      }
    }
    //Programos klasė: Konteinerio turinio spausdinimo lentele metodas
    public static void SpausdintiFaila(Knygynas knygos, string failoVardas, string lentelesAntraste)
    {
      using (StreamWriter writer = new StreamWriter(failoVardas, true))
      {
        writer.WriteLine("Knygu duomenys:");
        writer.WriteLine("| Platintojas   | Pavadinimas   | Kiekis | Kaina |");
        for (int i = 0; i < knygos.Count; i++)
        {
          writer.WriteLine(knygos.Get(i).ToString());
        }
        writer.WriteLine();
      }
    }
  }
}

This snippet took 0.02 seconds to highlight.

Back to the Entry List or Home.

Delete this entry (admin only).